Procurador SFM da detalles sobre caso menor embarazada desaparecida, vía telefónica
Vía: CDN 37